Minimalna waga zamówienia danego wyrobu mięsnego to 0,3kg. W innym przypadku zamówienie może zostać niezrealizowane.